f u l y v p d
^

Κατατακτήριες για την Αρχιτεκτονική

Η προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις αφορά μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις σχολές των Αρχιτεκτόνων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.


 Μαθήματα διεξάγονται και εξ΄αποστάσεως

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο τον μήνα Δεκέμβριο από τα τμήματα των αντίστοιχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των ανώτατων (Α.Ε.Ι.) και ανώτερων (Α.Τ.Ε.Ι.) εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το ποσοστό των κατατασσόμενων είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων των πανελληνίων εξετάσεων

(δείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω στους δεσμούς – links).

Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται συνήθως στο 4ο εξάμηνο της Σχολής (2ο έτος), υποχρεούνται δε να εξετασθούν σε μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης και αντίστοιχα απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης.

Επίσης απαλλάσσονται από τα μαθήματα τα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.

Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν τον μήνα Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο πριν τις εξετάσεις.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά βάση 3 φορές την εβδομάδα όπου το οριστικό πρόγραμμα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννοήσεως απογευματινές ή πρωινές ώρες σύμφωνα με τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι αίθουσες είναι διαθέσιμες για επιπλέον εξάσκηση πρωινές και απογευματινές ώρες χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) είναι:

 • Αίτηση για κατάταξη
 • Αντίγραφο διπλώματος με βαθμό
 • Αντίγραφο διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία. (Προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (Ι.Τ.Ε)

Εξεταζόμενα μαθήματα

Ακολουθούν πληροφορίες για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά σχολή:

 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθηνών Ε.Μ.Π.
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης A.Π.Θ.
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης Δ.Π.Θ.
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλου Παν/μιο Θεσσαλίας
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας Παν/μιο Πατρών
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανίων Παν/μιο Κρήτης
 • τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων Παν/μιο Ιωαννίνων

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθηνών Ε.Μ.Π.

1. Ελεύθερο Σχέδιο

Το θέμα αποτελείται από αντικείμενα που συνιστούν ένα δομημένο περιβάλλον.

Ζητείται η αρμονική απεικόνιση του θέματος στην προς σχεδίαση επιφάνεια. Με τη φράση «αρμονική απεικόνιση» εννοούμε τη σωστή μεταφορά του θέματος ως προς το σχήμα, το μέγεθος και την σωστή τοποθέτησή του στη σχεδιαστική επιφάνεια του χαρτιού.

Ενδείκνυται η τοποθέτηση του θέματος και η ακριβής μεταφορά των αναλογιών του να γίνει με τη βοήθεια της σχέσης ύψος / πλάτους, καθώς και των αξόνων συμμετρίας.

Επίσης να χρησιμοποιηθούν οι αλληλεξαρτήσεις σημείων, και γραμμών ως βοηθητικά στοιχεία για την οργάνωση επιφανειών, σχημάτων και όγκων, καθώς και η απλοποιημένη απόδοση με πέντε τόνους των φωτεινών και σκιερών επιφανειών που συνθέτουν το σύνολο του θέματος.

Είναι απαραίτητη η ένταξη του θέματος στον περιβάλλοντα χώρο.

Η εξέταση θα γίνεται σε χαρτί seler διαστάσεων 50 Χ 70, το οποίο θα χορηγείται από τη Γραμματεία.

2. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Επεξεργασία και σχεδιαστική απεικόνιση μικρού συνθετικού θέματος σε κάτοψη, τομή και όψη.

Σχεδίαση σε ριζόχαρτο 50 Χ 70, υπό κλίμακα, με ελεύθερο χέρι ή με χρήση οργάνων (παραλληλογράφος, τρίγωνα).

Σχεδίαση με μολύβι, μελάνι ή μαρκαδόρο.Οργάνωση και παρουσίαση του πίνακα του σχεδίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδες και όλα τα κατάλληλα όργανα σχεδίασης.

Τα ριζόχαρτο θα δοθούν από τη Σχολή.

3. Ιστορία και Θεωρία

Η προϊστορική εποχή στην Ελλάδα και τα μνημεία της. Γενική χρονολογική τοποθέτηση. Αρχιτεκτονική στη Μινωική Κρήτη και στην Μυκηναϊκή Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική κατά τη γεωμετρική και την πρώιμη αρχαϊκή εποχή στον Ελληνικό χώρο. Πρώτη εμφάνιση των ρυθμών. Η αρχιτεκτονική κατά την όψιμη αρχαϊκή εποχή (6ος Π.Χ. αιώνας) στην Ελλάδα και τις Ελληνικές αποικίες. Μορφές, τρόποι σύνθεσης και μνημεία.

Τυπολογικά ζητήματα. Υλικά και τρόποι δομής. Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί. Πλαστικός διάκοσμος. Τρόποι σύνθεσης. Οι αρχιτέκτονες. Οι σπουδαιότεροι ναοί και η ιστορία τους. Πολεοδομία και οχυρωματική. Διάταξη χώρων του δημοσίου βίου. Αναλυτική τυπολογική και μορφολογική εξέταση των κτιρίων ειδικής χρήσεως. Κτίρια του δημόσιου βίου (πρυτανεία, βουλευτήρια, δικαστήρια, στοές, βασιλικές κλπ), πνευματικής αγωγής (σχολεία, θέατρα, ωδεία, βιβλιοθήκες κλπ), σωματικής αγωγής (γυμνάσια, παλαίστρες, στάδια, λουτρά), αναμνηστικά (χορηγικά μνημεία, τάφοι, μαυσωλεία) και του ιδιωτικού βίου (κατοικίες).

Βιβλία:

Χαράλαμπος Μπούρας “Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής», τόμος Α΄, Κεφ. V έως XX.

Wolfgang Muller-Wiener, Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1995

Marie-Christine Hellmann, Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, Αθήνα, Δαίδαλος, 2003

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης A.Π.Θ.

Αντίστοιχα για την Θεσσαλονίκη ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Σχέδιο & Εικαστικά Ι
 2. Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
 3. Ιστορία τέχνης και αρχιτεκτονικής του 20ου και 21ου αιώνα

Τέχνη, Αρχιτεκτονική, Πολιτισμός του 20ου και 21ου αιώνα

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 20ού και 21 ου ΑΙΩΝΑ ARGAN GIULIO CARLO, BONITO OLIVA ACHILLE, Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ (1770-1970) & Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α4. Μοντερνισμός Α5. Η τέχνη ως έκφραση Α6. Η εποχή του Φονξιοναλισμού Α7. Η κρίση της τέχνης ως «ευρωπαϊκής επιστήμης» Β2. Η παγκοσμιοποίηση της τέχνης
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ του 20ού αιώνα ΚΕΝΕΘ ΦΡΑΜΠΤΟΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΘΕΜΕΛΙΟ 2010

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1925-1984

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης Δ.Π.Θ.

 1. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι
 2. Ζωγραφική Ι Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει Ελεύθερο σχέδιο εκ του φυσικού (σύνθεση αντικειμένων). Τα υλικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο μάθημα της Ζωγραφικής είναι:
  • Μολύβια με σκληρότητα πάνω από 2Β
  • Γομολάστιχα
  • Βελόνα μέτρησης
  • Πινακίδα σχεδίασης 50Χ70
  • Κλιπς
 3. Γραμμικό & Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλου Παν/μιο Θεσσαλίας

 1. Γραμμικό Σχέδιο
 2. Ελεύθερο Σχέδιο
 3. Συγγραφή Δοκιμίου

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας Παν/μιο Πατρών

 1. Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
 2. Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
 3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης-ERNST GOMBRICH «Το χρονικό της Τέχνης»

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανίων Παν/μιο Κρήτης

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
• Τζώνος, Πάνος, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τι είναι αυτός;, Παπασωτηρίου, 1996
• Ching, Frank (Francis D.K.), Αρχιτεκτονική: Μορφή, Χώρος και Διάταξη, σε ελληνική μετάφραση Γεωργιάνης, ΙΩΝ, 1999
• Φατούρος, Δημήτρης, Ένα Συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Παρατηρητής, 1995
• Hertzberger, Herman, Μαθήματα για Σπουδαστές Αρχιτεκτονικής, σε ελληνική μετάφραση Πεχλιβανίδου-Λιακατά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002
Θέμα: Σχεδιασμός κτιρίου μικρής κλίμακας

 • Εικαστικές Τέχνες Ι-Ελεύθερο Σχέδιο
 • Ιστορία της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής

Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο μάθημα της Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει:
1. Οι απαρχές του αρχιτεκτονικού φαινομένου
2. Η έννοια του μνημείου
3. Οι πρώτοι πολιτισμοί:- Αρχιτεκτονική: Αιγύπτιοι – Ασσυροβαβυλώνιο, Μινωίτες – Μυκηναίοι
4. Αρχαϊκοί χρόνοι
5. Κλασσική αρχαιότητα
6. Ρωμαϊκοί χρόνοι
Έμφαση δίδεται στην κατανόηση των απαντήσεων που έδωσαν τα υπό εξέταση κτίσματα σε μείζονα αρχιτεκτονικά θέματα όπως και η διερεύνηση των συνθηκών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών) για κάθε ιστορική περίοδο μέσα στις οποίες παρήχθη το αρχιτεκτονικό έργο, στον διάλογο της εξουσίας – θρησκευτικής και πολιτικής – με την αρχιτεκτονική, στην επιρροή των γεωμορφολογικών δεδομένων και της χρήσης των υλικών καθώς και στη συμβολική διάσταση των κτηρίων.
Βιβλιογραφία
α) Μπούρας Χαρ., Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1999, Πρώτος Τόμος.
β) Λέφας Π., ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Μια ιστορική θεώρηση, Πλέθρον Αθήνα 2013.

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων  Παν/μιο Ιωαννίνων

 1. Γραμμικό σχέδιο
 2. Ελεύθερο Σχέδιο
 3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης
 • ΚΕΝΕΘ ΦΡΑΜΠΤΟΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΘΕΜΕΛΙΟ 2010 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1925-1984
 • ARGAN GIULIO CARLO, BONITO OLIVA ACHILLE, Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ (1770-1970) & Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Α4. Μοντερνισμός Α5. Η τέχνη ως έκφραση Α6. Η εποχή του Φονξιοναλισμού Α7. Η κρίση της τέχνης ως «ευρωπαϊκής επιστήμης» Β2. Η παγκοσμιοποίηση της τέχνης
 • DAVID WATKIN, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005 ISBN 960-250-293-2, ISBN-13 978-960-250-293-8
 • EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : Κεφάλαια 1, 2, 5-10 (μερικώς)
 • σελίδες 15-86, 87-104, 212-248, 283-354, 365-409, 480-538, 568-682

Αίτηση ενημέρωσης

Αίτηση Ενημέρωσης

22 comments to “Κατατακτήριες για την Αρχιτεκτονική”

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο